En compliment de l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 UE, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer sota la responsabilitat de MARFINA, S.L. que té com a finalitats la comunicació, contractació, promoció, relació i/o gestió dels productes i serveis que ofereix als seus clients, així com els serveis de màrqueting, la realització d’enquestes, l’elaboració de perfils / segmentació, l’emissió d’ofertes i seguiment comercial. Les seves dades no seran cedides a tercers, a excepció de la resta d’empreses del grup MOVENTO, detallades en el següent enllaç https://www.movento.es/grup-movento, que serà per les mateixes finalitats esmentades anteriorment o per les assenyalades a la legislació vigent a requeriment de l’Administració Pública competent. Clicant aquesta opció vostè dona el seu consentiment explícit al tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades.

Si en el futur desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades personals, li sol·licitem que ens ho  comuniqui a MARFINA, SL al departament de mkt (C/Pau Vila 22 – 4a planta 08174 Sant Cugat del Vallès) o mitjançant correu electrònic a baixa@moventia.net  . Per a més informació, pot visitar Política de Privacitat del Grup MOVENTO a www.movento.es

 

Descomptes directes en factures
Encara creus que el taller oficial és car?